. من در رقابت با هیچکس جز خودم نمی باشم، هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام .

·  انسانها به آن چیزی که دوست دارند نمی رسند مگر با صبر بر آنچه دوست ندارند!

· جهان هر کس،به اندازه وسعت فکر اوست.

·  آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده‌اش را می‌سازد نه این که آن را پیش‌بینی کند.

·  آرامش محصول تفکر نیست، آرامش هنر "نیاندیشیدن" به انبوه مسایلی است که "ارزش فکر کردن" ندارند